(foto:spartacus)
(foto:spartacus)

– Det burde ringt en bjelle, sier Ringdal.

Kommunikasjonsrådgiver Kjell Terje Ringdal slakter kommunikasjonsrådgiver Kjell Terje Ringdals utspill om at Erna Solbergs vekt gir henne mindre troverdighet:

– Dette er bent fram en idiotisk måte å markedsføre seg selv på. Å uttale seg i mediene på denne måten er å be om dårlig omtale, raser Ringdal.

Ringdal mener at Ringdal, som kommunikasjonsrådgiver, burde vært klar over at de tabloide mediene ville blåse enkelte av disse utsagnene ut av proporsjoner:

– Det er grunn til å sette spørsmålstegn ved Ringsdals kompetanse som rådgiver når han går ut på denne måten. Han burde vite at fedme er et veldig sensitivt tema.

Ringdal tror Ringdal lider av et overdrevent stort behov for oppmerksomhet, noe som ofte kan føre til skader på Ringdals omdømme, og dermed også virke uheldig for lanseringen av Ringdals nye bok «Kunsten å overbevise». Dette har Ringdals kone advart mot flere ganger, forteller Ringdal.

– Jeg fornemmer at dette kan være med på å etablere et nytt begrep, «å ta en Ringdal», hvilket vil skape ytterlige dårlige ringvirkninger for Ringdal. I grunnen rart at det ikke ringte en bjelle hos Ringdal, mener Ringdal.

På tross av Ringdals omdømmetabbe har Ringdal fortsatt god tro på at han i framtiden vil framstå med troverdighet i mediesammenhenger:

– Ringdal er jo heldigvis ikke feit, sier Ringdal.