(foto: Torbjørn Tandberg/regjeringen.no)
(foto: Torbjørn Tandberg/regjeringen.no)

– Mer robuste partier kan få flere oppgaver.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner varsler i dag forslag til en partireform.

– Det er behov for en reform. Mange av disse partiene har vi hatt i over 100 år og er modne for endring, sier Sanner til 5080.no.

Fordi partiene er helt sentrale i velferdsmodellen, ønsker regjeringen færre og større partier. Særlig på borgerlig side.

– Vi vil ha sterke og robuste partier som kan få flere oppgaver og mer ansvar. Da tenker jeg spesielt på områdene rundt de store regjeringspartiene, hvor vi har hatt en del utfordringer.

Man må gjøre noe med partistrukturen, hvis man skal overføre store oppgaver som budsjettsamarbeid og regjeringsplattform til andre borgerlige partier, ifølge ministeren.

– Målsettingen er å gjøre beslutningene mer robuste. Det er altfor stor forskjell på tilbudene i norske partier i dag. Vi kan ikke ha det sånn at ett borgerlig parti kan tilby noe helt annet enn partiet ved siden av.

Ideelt sett ønsker Sanner seg en situasjon med bare to partier, selv om han innser at det kan bli vanskelig.

– Men vi har hatt det slik en gang. Det var en enklere og mer robust tid hvor Høyre bare hadde én viktig og robust sak: å demme opp for parlamentarismen. Og vi ser jo nå konsekvensene av det systemet vi advarte mot – en mengde ineffektive småpartier.