(foto: flickr.com/liknes)

Statssubsidiert forsker med hardt angrep.

Statsviter Iver B. Neumann går hardt ut mot motstanderne av den planlagte kraftlinjen i Hardanger.

– SSB har slått fast at mesteparten av verdiskapningen skjer i byene. Derfor er det svært viktig at distriktene subsidierer byene med bl. a. strøm, hevder forskeren.

En sjøkabel vil ikke være et gunstig alternativ, siden den er dyrere og dermed føre til at færre penger tilfaller byene.

– Som statssubsidiert forsker ser jeg på denne saken som en typisk «NISON» – not interested in subsidizing Oslo Neumann.

Neumann mener NISON er en norsk klassiker.

– Dette er et klart mønster i det norske samfunnet. Vi så mye av det samme da jeg på slutten av min svært lange utdannelse ble nektet lån av lånekassen.

Forskeren har lite sympati med sinnet fra distriktene.

– Det finnes ikke noe land i verden hvor periferiene er mer hatske mot Neumann. Så sinnet forteller vel mer om lokale identiteter enn innsikt i neumannske prosesser.

Ideelt sett burde ikke kraftlinjen gått til Bergen, ifølge Neumann, men direkte til Oslo.

– Det beste hadde vært om kraftlinjene gikk direkte til mitt hus, slik at Hardanger kunne subsidiere min verdfifulle raljering med distriktene. Det ville blitt en klassisk «INBY» – in Neumanns back yard.

Følg 5080 på facebook, twitter og youtube.