(foto:flickr.com/arbeiderpartiet)
(foto:flickr.com/arbeiderpartiet)

Passer godt til nord-koreanske litterære idealer.

Det er Gro-feber i Nord-Korea etter at Anniken Huitfeldts bok «Fortellingen om Gro Harlem Brundtland» kom med på det asiatiske landets innkjøpsordning.

– Det virker som Huitfeldts litterære idealer samsvarer godt med våre ideer om god litteratur, sier den nord-koreanske litteraturviteren Ri Myong-Guk, ansatt i det nord-koreanske forsvaret.

Bokens oppbyggelige tone, dens dyrking av gamle ledere og ikke minst dens enkle verdensbilde er kvaliteter Myong-Guk peker på at alle Nord-Koreanere har blitt instruert til å like.

– Vi liker også godt at Gro-boken er skrevet av et lojalt partimedlem. Det vitner om at Norge er en stor og framgangsrik nasjon med et veldrevet propagandamaskineri, roser litteraturviteren.

Huitfeldts biografi har fått glitrende anmeldelser fra alle de nord-koreanske regjeringsmedlemmene, og folk har blitt utkommandert til å stå i lange køer for å sikre seg et eksemplar.

Ri Myong-Guk har også oversatt boken, og forteller at bare små endringer har blitt gjort for å tilpasse den til nord-koreanske forhold.

– Det eneste jeg måtte endre på var hovedpersonens navn. Hos oss heter den «Fortellingen om Kim Il-Sung – Gutten som ble Nord-Koreas leder og hele verdens doktor». Men budskapet er likevel det samme.