Her er fotografiet av den historiske tegningen som CERN offentliggjorde i dag (foto: CERN)

Har tegnet siden 1964.

Partikkeljegerne ved CERN-laboratoriet avslørte i dag at de har klart å tegne flere bevis for at Higgs-bosonet finnes.

– Hvis det nå viser seg at de har tegnet Higgs-partikkelen, så er det en historisk begivenhet. Jeg tviler ikke. Dette er veldig, veldig gode tegninger, sier Baard Drabløs, professor i fysikk ved UiO til 5080.no.

Han understreker at han ikke har hatt tid til å studere tegningene godt nok ennå, men peker på at de er svært detaljerte, er både i 3-D og farger.

– Hvis vi ser på verden som bygget opp av legoklosser, så har vi nå endelig tegningene av legoklossene. Disse tegningene gjør at vi kanskje kan tegne andre ting, som vi ikke vet hva er ennå.

Forskerne i CERN har siden 1964 forsøkt å tegne det endelige beviset for at, det som gjerne kalles «Guds partikkel», eksisterer. Etter mange forsøk med både matpapir og fantomtegnere, har endelig teknologien gjort det mulig å tegne beviset med avanserte dataprogram.

Drabløs er tydelig på at det fremdeles er mye man ikke vet om Higgs-bosonet, og at det må mange flere tegninger til.

– Det er ennå for tidlig å si hva på tegningen som er den nye partikkelen. Jeg tror kanskje de grønne i venstre hjørne. De ser ganske friske og nye ut. De blå vet jeg ikke hva skal forestille.