(foto: flickr.com/srbyug)
(foto: flickr.com/srbyug)

Nekter for sammenheng med tomatflekker på slips.

Fredag kveld var historiker ved Høgskolen i Bodø, Arnfinn Mevatne, involvert i en debatt med sin kone, Olaug Mevatne.

Utgangspunktet for disputten skal ha vært Olaugs misnøye med at hennes mann tisset på doskålens kant, like etter at hun hadde rengjort hele badet.

– For å si det sånn: Dette er ikke første gang, er kvinnens korte kommentar til 5080posten.

Historikeren skal ha forsvart seg ved å henvise til historiske forklaringsmodeller som forklarer hvordan historien, på nesten uforklarlig vis, ser ut til å gjenta seg.

– Hvis de riktige materielle vilkårene er til stede, er noen situasjoner nærmest dømt til å oppstå, forklarer Arnfinn Mevatne, som ikke vil gå med på at urineringen inngår i samme historiske mønster som tomatflekkene på slipset hans.

– Det er ingen holdepunkter for å hevde noe sånt. Hvis Olaug mener det, får hun bygge det opp med noe annet enn bitre bi-setninger. Dette er å lese inn sammenhenger som ikke er der i utgangspunktet.

Arnfinn Mevatne skal mot slutten av fredagskvelden ha forsøkt seg med en forsonende tone ved å minne om historiker Karl Marx ord:

– Da vi kranglet som verst om de tisseflekkene, prøvde jeg å muntre henne opp ved å vise til at når historien gjentar seg, så gjentar den seg først som en tragedie, sånn som nå, og andre gang som farse. Dette ble derimot ikke tatt særlig godt imot, og jeg føler med Marx for alt det han må ha gått gjennom i sin tid.