(skjermdump; sumo.tv2.no)
(skjermdump; sumo.tv2.no)

TV2: – Viktig å få fram omfanget av ringingen.

TV2 har hevdet at kanalen i arbeidet med eldreomsorgundersøkelsen, tok 10 000 telefoner. 5080.no, kan nå som første medium i Norge, presentere en fullstending oversikt over alle telefonene som ble tatt i forbindelse med undersøkelsen.

Det er TV2 selv som har gitt 5080.no tilgang til disse opplysningene. Programleder Arill Riise sier kanalen bare ønsker at alle fakta skal komme på bordet.

– Vi har aldri sagt at vi har ringt til 10 000 mennesker. Vi har sagt at vi har tatt over 10 000 telefoner. Hovepoenget har ikke vært å vise omfanget av undersøkelsen, men omfanget av ringingen. Og det har vi lykkes med å få oppmerksomhet rundt, forklarer han.

Slik fordelte de litt over 10 000 telefonsamtalene seg:

– 432 telefoner til sykehjem for å skaffe e-post-adresser.

– 1019 telefoner for å høre hvorfor sykehjemmene ennå ikke har ringt tilbake etter de 432 meldingene som TV2 la igjen på svarerne deres kvelden før.

– 671 telefoner til personer på e-post-listen, for å sjekke om adressene tilhørte ekte personer, og ikke var tullekontoer.

– 15 telefoner til Gmail, for å avklare hvorfor undersøkelsen havnet i spamfilteret.

– 120 til feil nummer.

– 3300 telefoner grunnet overtidsmat. Hvorav 1580 gikk til Peppe’s, 1673 til CroaThai og 47 til budet som ikke fant hovedinngangen.

– 1534 telefoner hjem for å fortelle at det ble kveldsjobbing i dag også.

–  2004 telefoner til taxi-selskap.

– 280 telefoner til TV2-resepsjonen etter røykepause pga glemt nøkkelkort

– 500 telefoner for å finne ringevikarer som kunne hjelpe til med å ringe.

– 43 telefoner fra ringevikarer til resepsjonen for å få svar på hvordan man ringer ut av bygget.

– 1 telefon til Arill Riise for å høre om det holdt med 8000 samtaler.

– 70 telefoner til TV2-Sporten for å høre hvor de var på by’n.

– 5 telefoner til Jan Ove Årsæther for å høre om det var greit å slå sammen to svarkategorier.

– 8 telefoner for å diskutere om man kunne slå sammen tre svarkategorier.

– 8 telefoner til redigerer for å diskutere hvordan man skulle redigere kritikken fra Jan Davidsen.

– 23 telefoner til kanalledelsen for å forsikre seg om at de som utførte undersøkelsen forble anonyme.

– 13 telefoner til Oddvar Steensstrøm for å minne ham på å nevne 10 000 telefoner.

– 10 telefoner til TNS Gallup om hvorfor de ikke vil stille seg bak spørsmålene.

– Tre telefoner til @TV2haakon for å be ham forsvare TV2 på twitter gjennom natten.