(Foto: Tore Sætre / commons.wikimedia.org)
(Foto: Tore Sætre / commons.wikimedia.org)

– Kriminelle muslimer må etterforskes og dømmes.

Islamkritiker og leder for organisasjonen Human Rights Service, Hege Storhaug, har lenge hevdet at det norske samfunnet er i fare pga muslimsk innvandring. Nå vil hun gjøre det forbudt for muslimer å bryte norsk lov.

– Jeg tenker på ting som terror, overfallsvoldtekter og tvangsgiftemål. Dette er skikker som bryter med norske lover, og som vi derfor må ha nulltoleranse mot. Alle muslimer som bryter disse lovene må få bøter eller fengsel, tordner Storhaug.

Ordningen bør særlig gjelde for radikale muslimer, forklarer hun. De må for alle del ikke få lov til å bryte loven.

– Og så må vi gi noen fullmakter til å håndheve disse lovene. Jeg kan tenke meg at politiet og domstolene kan fylle en slik rolle. Da vil muslimer som begår kriminalitet stå i fare for å etterforskes og senere dømmes.

– Jeg kan ikke fatte at vi ikke har innført slike ordninger allerede. Det er så naivt!

Den bestselgende forfatteren frykter ikke at forslagene er for drastiske.

– Det krever kanskje lovendringer, det har jeg ikke tenkt så mye på. Men jeg er villig til å endre norsk lov for å hindre at muslimene bryter loven. Vi trenger modige politikere som tør å forby vold og drap.

Hvis vi ikke handler nå, påpeker hun, kan Norge ende opp som et nytt kalifat.

– Det vel og bra at verdenssamfunnet bomber IS i Syria, men det er få som ser hva på som foregår i vårt eget land. Det er ingen som bomber muslimene i Groruddalen! Bydelen står i fare for å bli det neste Syria, eller enda verre: det neste Malmö.