(foto:flickr.com/hoyre)
(foto:flickr.com/hoyre)

– Krevende å holde seg i toppen som verdens mest ufortjent rike land.

Skolen er i ferd med å bli et sentralt tema i valgkampen. Høyre mener nå at partiet er det eneste som kan redde den norske skolen fra den kvalitetssenkningen skolen har gjennomgått de siste årene.

– Skal Norge fortsette å holde seg i toppen som verdens mest ufortjent rike land, må vi gjøre noe radikalt. Vi trenger skarpe hjerner hvis vi skal fortsette å berike oss på bekostning av u-land og miljø, forteller en kampklar Erna Solberg.

Høyre vil unngå at man ansetter lærere som har gått gjennom den snillistiske sosialist-diktatur-skolen:

– Noe av problemet er at vi i en årrekke har utdannet udugelige individer, og når disse udugelige individene skal utdanne neste generasjon, sier det seg selv at da fordobles udugeligheten i landet. Vi kan se klare bevis på at dette allerede er i ferd med å skje, f. eks. ved innføring av den meningsløse eiendomsskatten og allmenn stemmerett.

Får Solberg det som hun vil, blir alle nyansatte lærere ansatt ut fra ett overordnet prinsipp: De må ikke være et produkt av en snillistisk sosialist-diktatur-reform.

– I praksis betyr dette at vi bare vil ansette folk som har gått på britiske kostskoler, til nød personer som bare har gått på skole under Borten-, Willoch- eller Syse-regjeringen. Den siste kategorien er litt vanskelig å kartlegge, men vi vet om et par samer og noen sigøynere som bare gikk på skole under Syse-regjeringen. Ingen av dem skal være ødelagt av snillistisk dikatur-pedagogikk.

Høyre mener vi må vende blikket mot USA:

– Ingen av de amerikanske lærerne er ødelagt av et udugelig SV i regjering. Der borte får folk lov å være gode. Det er derfor de må importere verdens beste hjerner til å gjøre forskningen for dem. Ellers tror jeg også de mange skyteepisodene på amerikanske skoler virker stimulerende på læring: Elevene vil studere hardere for å slippe å ta klasser om igjen. De vil rett og slett fortest mulig ut av skolen og ut i det råe arbeidslivet.