Finanspolitisk talsmann i Høyre, Jan Tore Sanner, mener at regjeringen ikke tar inn over seg den globale finanskrisen. – Dette er et veldig farlig budsjett, sier en alvorlig Jan Tore Sanner til 5080. Han sikter til statsbudsjettet som den rød-grønne regjeringen la frem på mandag.

Sanner synes det er urovekkende at regjeringen ikke møter finanskrisen med tiltak som virker. – Ja, det er skremmende. Jeg tenker da på hvor lite høyre-politikk det er i dette budsjettet. Jeg vil sterkt advare regjeringen mot å føre så lite høyrepolitikk. Spesielt i disse tider.

Sanner håper mangelen på høyrepolitikk skyldes en glipp, og at regjeringen raskt retter opp igjen feilen før budsjettet skal vedtas.