(foto: flickr.com/hoyre)

Vil hjelpe kvinner som ennå ikke har egen bedrift.

Høyres kvinner lanserte «borgerlig feminisme» på partiets landsmøte i helgen – en feminisme som ikke ser på kvinnen som et offer, men gründeren som et offer.

– På venstresiden har man lenge hatt tradisjon for å tenke på kvinner som en gruppe. Vi i Høyre ser på hver enkelt kvinne som en gründer, sier Høyres kvinneleder, Julie Voldberg.

Voldberg er bekymret for at svært mange kvinner ikke får muligheten til å oppfylle sitt fulle gründerpotensiale:

– Det er elendige kår for norske gründere. Dette er det mange kvinner som lider under, siden de ikke får muligheten til å bli gründere. Som de sier i Tyskland: «Gründer macht frei».

På landsmøtet høstet leder Erna Solberg stor applaus, da hun på vegne av alle kvinner proklamerte: «La de små og mellomstore gründere komme til meg». Gründer-moderen markerte tydelig avstand fra venstresidens likestillingskamp, ved å trumfe gjennom et «nei» til papppermisjon, og et «ja» til gründerpermisjon.

Julie Voldberg, som mener norske gründere både vil og kan, er ikke i tvil om at Høyres «Gründer Power» vil få stor oppslutning:

– Vi vet at det finnes mange kvinner der ute som ennå ikke har sin egen bedrift. Høyre vil ikke slutte å kjempe før alle kvinner i Norge kan reise seg og si: «Ich bin ein Gründer».

Følg 5080 på facebook, twitter og youtube.