(foto:Anne Bråtveit)
(foto:Anne Bråtveit)

– Vi må ikke glemme den kristne, snerpete kulturarven.

Krf-leder Dagfinn Høybråten leverte i går et forslag om den nasjonale moralen til behandling i finanskomiteen. Høybråten ønsker å måle Norges brutto nasjonal moralprodukt.

– I disse materialistiske tider er det lett å glemme den kristne, snerpete kulturarven. Ved å tallfeste moraltilstanden i landet, kan politikerne lettere regulere folket i en mer kristen retning, forteller partilederen.

Først og fremst skal BNM (brutto nasjonal moral) måle folks evne til å motstå satans fristelser:

– På en skala fra en til ti skal vi rangere Ola Nordmanns vilje til å velge bort f. eks. alkohol, utroskap og lediggang. Men vi vil operere med flere parametre: Ønsker en kvinne å motta kontantstøtte, vil hennes tilbøyelighet til å kle seg løsaktig telle mindre negativt i sluttoppgjøret.

Undersøkelsen skal være en del av selvangivelsen på den måten at alle nordmenn får tilsendt både en økonomisk og en moralsk selvangivelse. Tanken er da at staten på forhånd har utarbeidet en moralsk selvangivelse for hver enkelt nordmann, basert på avlytting av telefoner, overvåkningskamera og informasjon fra sogneprester og diverse sladrekjerringer.

Næringsdrivende vil måtte fylle ut en egen selvangivelse hvor de fleste moralske forbrytelser kan trekkes fra så lenge de er gjort i forretningsøyemed.

Statsviter Ottar Hellevik er begeistret for ideen:

– Med disse tallene kan vi lage avanserte grafer, kakediagram og rapporter med flotte plastomslag.