Quo Vadis? (foto : http://flickr.com/smb_flickr/)
Quo Vadis? (foto : http://flickr.com/smb_flickr/)

Vil vi ha et samfunn der legitim religionskritikk blir straffbart? Vi har snakket med en av de siste tiårs mest profilerte religionskritikere for å høre hvorfor dette er et steg i feil retning.

Regjeringen planlegger å fjerne den sovende blasfemiparagrafen, men vil samtidig utvide rasismeparagrafen til også å gjelde «kvalifiserte angrep på religion eller livssyn». Det har ikke vært mangel på kritikk av forslaget, men nå kommer den også fra innsiden av fengselsmurene. 5080posten har vært i kontakt med Varg Vikernes (‘Greven’) for å høre hans betraktninger om et forslag som potensielt kan rokke ved en av black-metal sjangerens grunnvoller; religionskritikk.

Nesten før vi får stilt ferdig spørsmålet, begynner Vikernes å forklare hvorfor dette lovforslaget er riv ruskende galt. – Dette forslaget er feil på så mange plan, utbryter Vikernes. – Dette knebler fullstendig black metal-sjangeren, hat mot kvitekrist er det som forener oss. Uten det blir black metal bandene blendahvite. Publikum mister interessen, og denne viktige kulturnisjen råtner på rot. Kulturløft du liksom, snøfter Vikernes.

Han forteller at alternativet da blir å ofre dyr på scenen, men at det langt i fra er like kult. – Det er nesten umulig å få vekk blod fra en jukseringbrynje. For ikke snakke om fra hårmankene som er vanlige i denne sjangeren.

At den nye rasismeparagrafen også vil omfatte Åsatru, gjør det ikke bedre for Vikernes. – Åsatru mister halve tiltrekningskraften når vi ikke kan bli forfulgt av de kristne lenger. Dette forbudstullet hadde aldri vært en sak i vikingtiden. Da kunne hele lovverket vært byttet ut med kombinasjon av holmgang og blot.

-Det jeg forfekter er jo kun et idealsamfunn der alle har den samme norrøne religion og etniske profil. I et slikt samfunn er jo alle enige og en slik paragraf bortkastet.