(Skjermdump nrk.no)
(Skjermdump nrk.no)

– Sett dem på rødlisten over truete arter.

I løpet av de siste 20 årene har antallet hvalfangere i Norge falt dramatisk. Nå slår miljøorganisasjonen Greenpeace alarm, og krever at norske myndigheter må frede de siste gjenlevende hvalfangerne.

– Per i dag er det 100 hvalfangere i Norge. Hvis vi ikke handler nå, vil bestanden om kort tid bli utryddet. Det vil være et stort tap for mangfoldet langs kysten, forteller Øyvind Kjærstad, informasjonssjef i Greenpeace Norge.

Han mener den genetiske variasjonen blant hvalfangere allerede er et stort problem.

– Det er dessverre for mye innavnl. Et alternativ kan være å pare norske hvalfangere med japanske. Selv om de holder til på hver sin plass på kloden, er de på mange områder så like at de vil kunne få helt greie levedyktige avkom .

Miljøorganisasjonen mener det er på høy tid at norske myndigheter setter hvalfangere på rødlisten over truete arter. I tillegg må det startes omfattende kartlegging av hvalfangerne for å få bedre kunnskap om livet de lever.

– Vi vet at hvalfangere har holdt til langs norskekysten i tusenvis av år, og at det er mye som tyder på at de er intelligente, følende vesener med et komplekst sosialt liv. Selv om det er mye som tyder på det motsatte også. Men deres daglige liv, det vet vi ingeting om, forklarer Kjærstad, som vil merke hvalfangerne med GPS-sendere.

Under helgens Billboard Music Awards ba flere Hollywood-kjendiser verdenssamfunnet legge press på Norge for sikre norske hvalfangere. Etter det 5080.no kjenner til har flere av stjernene sagt seg villig til å adoptere en hvalfanger.