(foto: flickr.com/kjetilhr)

– Vurderte det lenge.

Tirsdag ettermiddag ble det klart at Fremskrittspartiet likevel ikke vil reagere på bakgrunn av de omstridte uttalelsene fra Ola Borten Moe.

– Dette er ekstreme uttalelser som bryter med Norges rolle som miljønasjon. Vi vurderte lenge å suspendere Borten Moe fra FrP, men valgte å la være siden det viste seg at han var medlem i et annet parti, sier fungerende generalsekretær, Geir Moe til 5080.no.

Moe understreker likevel at han ser på uttalelsene som uakseptable.

– Dette føyer seg inn i rekken av flere hårreisende soloutspill fra Borten Moe, som bryter med vårt program. Folk må ikke tro at dette er FrP-politikk.

Borten Moe selv, sier dette på telefon fra Canada:

– Hvis Geir Moe mener at dette ikke er FrP-politikk, anbefaler jeg ham å dra på en studietur til FrP-kontorene.

Leder i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, er sterkt kritisk til FrPs håndtering av saken.

– Dette viser, nok en gang, at FrP ikke er villig til å ta et oppgjør med politisk grums.