FrP meldte denne uken at de myker opp deler av asylpolitikken på grunn av plassmangel i programmet. Nå er det i imdlertid avslørt at partiet har brukt større og skriftsstørrelse og marg enn i forrige program.

Når 5080 ringer til FrPs programkomite og konfronterer den med disse avsløringene, får vi beskjed om partiet ikke har tid til å kommentere små enkeltdetaljer.

Vi sender så en tekstmelding til Per Sandberg: ” Ikke plass og ikke tid? Er ikke dette en billig måte å komme seg unna en kursendring på?”. Svaret får vi en time senere: ”Vi har hverken plass, tid eller kapasitet til en kursendring. Jeg vil ikke snakke med dere. Jeg har ikke tålmodighet til dette”.