(foto:flickr.com/tromsarbeiderparti)
(foto:flickr.com/tromsarbeiderparti)

Inspirert av bokbål.

Nestleder i FrP, Per Sandberg, krever at regjeringen utarbeider et regnskap som viser hvor mye det koster den norske stat å ha en stor andel akademikere i landet.

– Det er flere som mener at Norge kan være tjent med en stor akademikerpopulasjon. Med dette regnskapet ønsker FrP å legge den ballen død, en gang for alle, sier Sandberg.

Sandberg omtaler akademia som et eneste stort tapsprosjekt: Det er dyrt, og folk som kunne hatt skikkelige jobber, holdes utenfor arbeidslivet.

– Undersøkelser som er gjort til nå, viser jo at akademikere er svært dårlig integrert i det norske samfunnet. De holder seg med sine egne, har særegne butikker med akademikerprodukter som økologisk mat og bøker.

FrP-politikeren viser til forsøk fra Danmark hvor staten har hatt stor suksess med å brenne alle biblioteksbøkene:

– I år var den billigste midtsommernatt-festen i Danmark på flere tiår. Dessuten oppnådde danskene gode resultater da de krevde at alle brillebrukere måtte registrere seg og motta offentlig buksevann.

Best økonomisk utbytte fikk den danske regjering da den kuttet all støtte til universitetene for å gi pengene til Tivoliet i København.

Sandberg sier til 5080posten at FrP, etter å ha regnskapsført akademikerne, håper å få kartlagt flere samfunnsgrupper:

– Ja, kommer vi i regjering, vil vi utarbeide et menneskeregnskap for å vise hvor mye penger det koster den norske stat å være befolket av mennesker.