FrP har gått hardt ut i det siste. Partiet har hevdet å være historiens spydspiss, som alle andre partier kommer diltende etter. For å underbygge disse påstandene har de ansatt en egen partihistoriker, Geir Brede, og i går holdt han sitt første foredrag om FrPs rolle i historien. 5080 trykker, som eneste medium, et utdrag fra foredraget:

”Det går et spøkelse gjennom Norge. Anders Langes spøkelse. Er det noe historien lærer oss, er det at FrP alltid har rett:

– Vi var som kjent de første som påpekte svakhetene med asylpoltikken i Norge. Nå har alle de andre partiene kommet dinglende etter.

– I alle år har vi snakket varmt for opprustning av veinettet. Nå gjør de rød-grønne det til en valgkampsak.

– Vi var de første som var samarbeidet med Sør-Afrika på 70- og 80-tallet, og nå skal de jammen meg arrangere VM i fotball der nede.

Det er en klar historisk tendens jeg vil frem til: Historien former seg alltid etter FrPs partiprogram.

Derfor foreslår jeg at vi programfester at neste ukes lottotall skal være 41255678.”

(…)

”FrP var også sterkt i mot oljeboringen i nordsjøen. Historien har vist oss at vi hadde rett også på dette punktet. Bare se på det politiske klimaet vi har fått nå på grunn av alle oljepengene. Det er jo det reneste kaos! Derfor ønsker vi nå å bruke alle oljepengene opp så fort som mulig. ”More money, more problems””

(…)

”Jeg var også bedt om å si noe om mine tanker rundt FrP i årene fremover. Dessverre ser jeg nå at tiden er ute. Jeg vil derfor bare avlsutte med et par beskjeder: Om ti minutter vil det bli servert kaffe avec i rommet ved siden av her. De som ønsker cognac danner en kø på høyresiden, mens de som vil ha drambuie danner en på venstre. Dette er det mest hensiktsmessige køsystemet, og om noen år vil nok alle store forsamlinger av betydning ha adoptert det. Takk for meg!”