(foto:flickr.com/20792787@N00)

– Det er forskningen som vil endre politikken.

Påstandene om at regjeringen har endret på forskningsrapporter den selv har bestilt, viser seg å være svært overdrevet.

– Så godt som ingen rapporter har blitt endret. Dette fremkommer i en rapport vi bestilte på mandag, sier Ellen Seip, departementsråd i Arbeidsdepartementet.

For regjeringen er det viktig at forskningen er fri, forteller Seip:

– Det er derfor vi fulgte opp denne rapporten så tett. Forskerne som jobbet på den måtte ikke på noe tidspunkt få inntrykk av at regjeringen styrer forskningen. Jeg ringte dem til og med opp om natten for å minne dem på det.

Departementsråden hevder sågar at forskerne bør gå i seg selv.

– Ofte er det jo forskerne som forsøker å påvirke regjeringen. Flere ganger i året publiseres det forskning som motsier regjeringen. Når vi ikke blander oss i deres saker, bør ikke de blande seg i våre.

Ifølge Seip handler politikk om helt andre ting enn forskning. Det er nettopp derfor det er så viktig å holde dem adskilt.

– Vi må ikke komme dithen at politikken endres på grunn av press fra faktiske forhold.