BATES EGEN MR-SCAN: Bildet nederst til høyre viser Bates reaksjoner da han leste en antropologisk studie om et samfunn hvor menn deltok i barnepass. (photo: flickr.com/reighleblanc)

– Vil forandre hvordan vi ser på hjerneforskere.

Britiske hjerneforskere ved Univerity of Cambridge har klart å lokalisere senteret i hjernen som gjør at vi er veldig opptatt av hjerneforskning.

– Dette er et stort gjennombrudd. Nå vet vi at fascinasjon for hjernen er biologisk betinget, noe som vil få enorm betydning for måten vi ser på hjerneforskere på, sier hjerforsker Stephen Bates til 5080.no.

Bates og hans kollegaer lot seg scanne i en MR-scanner mens de leste forskningsrapporter om hjernen.

– Hos samtlige registrerte vi aktivitet i de delene av hjernen som vi vet hjerneforskere bruker når de gleder seg over forskningsrapporter.

Utvalget av forskingsrapporter var helt tilfeldig, og forskerne understreker at de ikke forsøkte å finne frem de mest interessante artiklene.

– Det kan se ut som selv den minste lille dumme ting som vi kan måle i hjernen, vakte interesse. Dette viser at vi mennesker ikke er så opptatt av å forstå, men heller å måle ting som skjer i hjernen.

De britiske forskerne fant ikke de samme reaksjonene da de ble vist sosiologiske eller historiske forklaringer om de samme temaene.

– De fleste viste en aktivitet i den delen som styrer voldelige impulser, mens noen få viste aktivitet i den delen av hjernen som ikke kan kontrollere gjesping. Dette kan tyde på at sosiologer og historikere ikke bruker hjernen.