Advarer mot hysteri.

Religionsforsker Bernt Andresen ved NTNU har i en ny rapport gått gjennom flere hundretalls dommedagsprofetier, og konklusjonen er ikke nådig:

– Det er veldig lite hold i de aller fleste dommedagsprofetier. Så mange som 90% kan være rent oppspinn, sier Andresen til 5080.no.

Forskeren ønsker med rapporten å berolige de mange som engster seg for at verden vil gå under.

– Når man lytter til en dommedagsprofet er det lite som tilsier at man skal kjøpe budskapet hans eller hennes. Jeg råder folk til å gå kritisk til verks: Spørre om han/hun har empiriske data som underbygger budskapet, og om han/hun har førstehåndsinformasjon. Har han/hun hørt det fra noen andre er det stor sannsynlighet for at det er upålitelig.

Videre bør man snakke med fagfolk på området. Hvis en meteor truer, kan man f. eks. snakke med en astronom. Til sist skal man lese seg opp på emnet, og melde seg på relevante kurs.

– Har man vært tilstrekkelig kritisk og det fremdeles virker sannsynlig at profeten har rett, bør man få panikk. Ekstremt panikk, slår Andresen fast.

Dommedagsprofet Anja Borgen er glad for rapporten:

– Det er altfor mange useriøse aktører i denne bransjen. Dette kan bidra til å luke ut de verste. Det er nemlig svært viktig for meg at når folk får panikk av mine profetier, er sikre på at de får panikk på et solid grunnlag.