Norge har i flere år vaket nær toppen av selvmordstatistikken blant vestlige land. For mange kan det virke underlig at et land i velstandstoppen også er i selvmordstoppen. Fenomenet har vært gjenstand for intens forskning gjennom mange år, uten resultat. Nå kan gjennombruddet likevel være et faktum. Forsker Margaret Manisk mener å funnet forklaringen, og den er like enkel som den er besnærende.

Selvmordsstallende er urovekkende høye i Norge. – Vi har lenge lett etter variabler som korrelerer med det høye antallet selvmord, og fant til slutt frem til at Norge har et usedvanlig stort forbruk av fluortabletter.

Men hva kan denne sammenhengen skyldes? Forklaringen ligger i designet, tror Manisk. – Suicidale personer får som regel utskrevet antidepressiva, allment kjent som lykkepiller. Spranget fra å ta lykkepiller til å ta piller med et store smilefjes er forstemmende lite. Når tablettene så ikke gir den ønskede effekten, kan utfallet bli katastrofalt.

Manisk er rask med å understreke at å gå over til flux tabletter ikke trenger å være et bevisst valg. Mange antar at fluor, på grunn av sitt positive design, skaper en lykkefekt. Dette er mennesker som ofte reagerer instinktivt og emosjonelt, og da er smilefjeset lett å ty til. – Disse menneskene må nå beskyttes mot seg selv. Myndighetene må gripe inn og erstatte fluorsmilet med et mer nøytralt uttrykk.