Som mange andre nordmenn, valgte denne vennegjengen i Oslo å gå fra jobb noen timer tidligere da dommen ble kjent (foto: flickr.com/mrlerone)

Oppgang på børsen.

En undersøkelse gjennomført av TNS Gallup viser at nordmenn har et avslappet forhold til injuriedommen mot Dagbladet, selv om den innskrenker avisens ytringsfrihet.

– På spørsmål om det bør være tillatt å spekulere om handlinger er rasistisk motiverte i det offentlige rom, svarte 74% at de var enige eller svært enige i dette. På spørsmål om prinsippet også burde gjelde for Dagbladet, sank støtten til 3%, sier markedsanalytiker i TNS Gallup, Karl-Magnus Vik.

30% av de spurte la til at Dagbladet burde få en dom for hver avis de gir ut, og 16% mente at nordmenns intelligens er injuriert av avishuset, opplyser Vik.

– Dette samsvarer godt med resultater fra andre undersøkelser, bl.a. «Hagbard-eksperimentet». Her ble forsøkspersoner bedt om å plassere flått på kroppene til en gruppe skuespillere. Terskelen for å plassere flått var 80% lavere hvis forsøkspersonene ble fortalt at skuespilleren var en Dagblad-journalist. 23% ba om å få lov til å gi journalisten støt.

På tross av sterk kritikk fra Redaktørforeningen, ser ikke dommen ut til å påvirke det norske samfunn i særlig negativ grad.

– Børsen reagerte svært positivt på dommen, og gikk opp 3 prosentpoeng på en halvtime. Apotekene forteller dessuten om en økning i antall graviditetstester, og flere steder i landet blir det meldt om tilfeller av sauer og ulver som har blitt venner, sier forsker i Statistisk Sentralbyrå, Gunnar Hjort.

Dagbladet vil ikke kommentere saken overfor 5080.no, men har sagt at de kommer til å anke gallupen.