(Foto: Amanda McNeal)
(Foto: Amanda McNeal)

– Barnet skal ikke bli del av naturvitenskapelig diskurs.

Filosof Espen Furholt ser fram til han og hans kone skal på sin første ultralydundersøkelse i neste uke. De har allerede snakket sammen om problemstillingene som kan oppstå under seansen.

– Vi har bestemt oss for å vite barnets kjønn. Da snakker jeg selvfølgelig om barnets sosiale kjønn, forklarer Furholt, som har skrevet doktoravhandling om kjønnets politiske ontologi.

Paret vil ikke høre noe om det biologiske kjønnet.

– Vi vil ikke ikke at vårt barn skal bli del av en triviell naturvitenskapelig diskurs. Den er så fordummende. Dessuten er det biologiske kjønnet en sosial konstruksjon, imotsetning til det sosiale kjønnet. For å parafrasere dikteren: «Vi må ikke tåle så inderlig vel, den sosiale konstruksjonen som rammer oss selv».

Det vordende farskapet har inspirert den unge filosofen til å skrive essayet «Fødselens død».

– Her problematiserer jeg fødselen som en isolert hendelse. Når begynner f.eks. fødselen? Ved riene? Når barnet kommer ut av sin mor, eller når barnet tilegner seg språket? Og ikke minst: Når slutter en fødsel? Jeg vil si aldri, filosoferer han.

– Fødsel er en kontinuerlig prosess, noe jordmødre ikke erkjenner i tilstrekkelig grad, avslutter Furholt, som har bedt kollega Slavoj Žižek være barnets jordmor.