Arne Næss
Arne Næss (1854 - 2009)

Filosofen Arne Næss er død. – Mannen begynte som en klartenkt og analytisk filsof, men ble noe mer tåkete de siste årene, hevder professor i filosofi, Cato Larsen.

Cato Larsen, ved filosofisk institutt ved Universitetet i Stavanger, mener Arne Næss begynte som en særlig lovende og talentfull filosof. – Spesielt hans avhandlinger om Spinoza er glimrende, forteller Larsen til 5080posten.

Men kvaliteten på Næss tenkning falt etterhvert, spesielt de siste fire-fem årene av hans liv, i følge Larsen. Næss brukte mye av sin energi på å kjempe mot tåkete fransk filosofi, men endte dessverre opp som en tåkete filosof selv. – Det er synd. Han var jo et slikt talent. Kan hende han brente kruttet for tidlig, undrer Cato Larsen.

Larsen retter også en type kritikk som blir støttet av de tåkete franske filosofene: – Han ble altfor omgjengelig og folkekjær på sine siste dager, og for meg er det et godt bevis på at kvaliteten på hans tenkning sank. En akademiker skal ikke ha så godt utviklete menneskelige egenskaper, men ha et smertefullt og anstrengt forhold til tilværelsen, sier professor Larsen, og legger til at han selv drikker rødvin og gråter seg i søvn hver kveld.