(foto: flickr.com/statsministerenskontor)

VG skal kartlegge antall skadde.

Forsvaret har møtt sterk kritikk for manglende oversikt over antall skadede soldater i Afghanistan. Nå lover forsvarsminister Grete Faremo strakstiltak.

– Alle skjønner at sånn som det er nå kan det ikke fortsette. Dette skal vi få en ordning på til neste krig, lover forsvarsministeren.

Hun røper at regjeringen allerede er i samtaler med VG for at avisen skal holde oversikten over skadede i neste krig.

I tillegg lover Faremo at den neste krigen skal ha et tydelig mål.

– Neste gang vil ingen lenger være i tvil om hvorfor vi er i krig, hverken soldater, politikere eller det norske folk. Det vil være helt absurd å krige bare for å krige.

Dessuten vil nordmenn under neste krig få full informasjon om hva jagerflyene vil koste, ifølge Faremo.

– Og kanskje viktigst: Neste krig vil, i motsetning til Afghanistan-krigen, være en krig. Det vil gjøre det lettere å rettferdiggjøre at vi kriger.