Mandag måtte statsministeren møte i Stortinget og redegjøre for innholdet i koronakommisjonens rapport. Hun ville ikke gå med på at regjeringen var dårlig forberedt.

– I trusselvurderingen fra 2019 står det at en pandemi var den mest sannsynlige trusselen mot Norge. Derfor hadde vi i 2020 et lager med mange morsomme memes, forklarte Solberg.

Erna Solberg påpekte at Høyre har mange dyktige kommunikasjonsmedarbeidere som utarbeider regjeringens meme-strategi.

– Vi var opptatt av at en pandemi ble møtt slik vi møter alle store spørsmål: med selvironiske poster på instagram, fortsatte hun og viste flere eksempler på pandemi-memes som skulle iverksettes når vi ble rammet:

Erna sier hun er skuffet over at koronakommisjonen ikke la nok vekt på den planlagte selvironien. 

– Før valget lovet vi velgerne mer selvironi, fordi Høyre tror på selvironi. 

Hun innrømmer likevel at ordningen var for tillitsbasert. 

– I ettertid ser vi at vi hadde for stor tillit til at andre skulle ordne opp mens vi laget memes. Det skal vi lage en lærings-meme av.