(flickr.com/Torgny Alstad)
(foto: flickr.com/Torgny Alstad)

– Sender et tydelig signal.

Norges neste statsminister, Erna Solberg, mener den nye regjeringserklæringen baner vei for et tillitssamfunn.

– Ja, og derfor sender vi et veldig tydelig signal om at vi viser folket større tillit: Vi lar polititet bære håndvåpen, sier Solberg til 5080.no.

Hun mener synet på tillit er en av de store ideologiske forskjellene mellom venstre- og høyresiden i politikken.

– Imotsetning til den rød-grønne regjeringen, har vi tillit til at folk ikke setter seg i en situasjon hvor de kan bli beskutt av politiet.

Tillitssamfunnet medfører også større tillit til billister og snøscooterkjørere, samt asylsøkere som nå får frihet under ansvaret til polititet.

Regjeringspartnerne understreker at de har full tillit til at folk responderer godt på tilliten som nå blir vist dem.

– Hvordan folk forvalter denne tilliten, ønsker ikke vi å detaljstyre. Hvis noen misbruker denne tilliten, ønsker vi bare å skyte dem. Skyte dem raskt.