(foto: wikipedia/commons)
(foto: wikipedia/commons)

Slår et slag for de gamle Donald-fortellingene.

Den avdøde palestinske litteraturprofessoren Edward Said tar nå bladet fra munnen, og hevder at han ikke lenger tror på en av sine mest berømte forklaringsmodeller:

– VG TVs reportasjer om Kongo-rettssaken har overbevist meg om at orientalismebegrepet ikke holder mål. Jeg forstår nå at den endimensjonale framstillingen av fremmede folkeslag vi finner i vestlig kultur faktisk har rot i virkeligheten, innrømmer han.

Said slår dermed et slag for de gamle Donald-fortellingene hvor hovedpersonene ofte stå i fare for å bli kokt levende i svarte gryter av ville svartinger:

– Denne skjebnen vil nok også ramme de tiltalte nordmennene. Mitt tips til dem er å hale ut rettssaken til neste solformørkelse. Da kan de si at Kong Harald vil sluke solen hvis de ikke blir umiddelbart løslatt.

Palestineren retter også et kraftig spark mot den snillistiske norske venstresiden:

– Det står tydelig skrevet i Tintin i Kongo at det er hvite som må lære opp de svarte. Vi husker jo alle episoden der det afrikanske toget kjørte inn i Tintins bil og det var toget som ble ødelagt.

Ifølge Said er det bare en løsning på problemene i Kongo:

– Belgia må inn i landet igjen. Jeg har gjort flere søk på «Kong Leopold + Kongo» på VG TV uten å få treff. Dette tyder på at Kongo var et harmonisk samfunn den gang, noe hvite må lære av.