(foto: flickr.com/mharrsch)
(foto: flickr.com/mharrsch)

– Skjemmes av utidig alle-er-lik-for-loven-kultur.

– De siste ukers overgrepsbeskyldninger mot den katolske kirke tydeliggjør mange etiske dilemmaer. Blant de viktigste er om nåtiden er så kraftig på kollisjonskurs med den katolske kirke at vi må lyse den i bann, sier Biskop Bernt Eidsvig til 5080posten.

Eidsvig mener det ikke ligger noe dramatikk i en eventuell bannlysing.

– Den katolske kirke har opp gjennom historien stadig vekk dømt sine motstandere til evig pine. Dette er normale prosedyre. Vi kjenner alle bannlysingen av Kong Sverre og Henrik IV, samt bannlysingen av moten som gjorde det femi for menn å gå i kjoler.

Det er nåtidens mange ukulturer som gjør at katolikkene vurderer disse tiltakene.

– Nåtiden er preget av en utpreget sladderkultur. I gamle dager het det at «taushet er gull». Dette illustreres godt i fortellingen om Jesus og Judas. Mange korgutter ser ut å ha glemt denne visdommen.

Eidsvig peker på at nåtiden ellers skjemmes av en utidig alle-er-lik-for-loven-kultur.

– Det kan se ut som om nåtidens lovverk ikke skiller mellom dem som er nærmest Gud og andre pedofile.

Skulle den katolske kirke lande på en avgjørelse om å lyse nåtiden i bann, understreker Eidsvig at dette på ingen måte vil være en endelig avgjørelse.

– Nei, nåtiden vil ha full mulighet til å kjøpe seg fri gjennom avlatsbrev. Disse pergamentrullene kan kjøpes etter at nåtiden har gått canossagang, gitt alle sine landområder og hvert tiende barn til Roma.

Følg 5080 på facebook, twitter og buzz.