(foto: Gunnel Helmers/wikipedia.org)
(foto: Gunnel Helmers/wikipedia.org)

Opplysninger kan falle i gale hender.

Direktør i datatilsynet Georg Apenes advarer mot en tiltagende trend i det norske samfunnet.

– Flere og flere arbeider nå som såkalte klarsynte. Hvis disse personene oppnår halvparten av det de lover, har samfunnet et alvorlig personvernproblem, hevder Apenes.

Datatilsynet har bedt regjeringen redegjøre for lovligheten av slike virksomheter. Organet har bedt regjeringen  se spesielt nærmere på tankeleserne og spåkonene. Selv er ikke Apenes i tvil om hva som bør bli utfallet.

– Hvis noen har opplysninger om min framtid, kan disse opplysningene – i de gale hender – meget vel misbrukes. Både kommersielle og politiske aktører kan lett få kloen i slike opplysninger og utnytte dem til sin fordel.

FrPs nestleder Per Sandberg mener derimot at klarsynte kan være til stor hjelp for politiet.

– Jeg skjønner ikke problemet: Hvis du ikke skal gjøre noe alvorlig, har du heller ingenting å skjule. Det er bare fremtidige kriminelle som bør være redde for spåkonene, sier han til 5080posten

De klarsynte selv er noe mer utydelige i sin oppfatning av saken.

– Det er klart at vi kan se inn i framtiden, og da bryter vi også med grunnleggende personvernprinsipper. Men på den annen side: Vi kan se inn i framtiden! jubler Klarsynte Inga fra Drammen.