(foto: fredrikstadfk.no)

– Nærmer seg amerikanske tilstander.

Tidligere fotballtrener Tom Nordlie har i det siste jobbet som gymlærer, og uttrykker i dagens VG bekymring for norske ungdommers fysiske form. Nå svarer ungdommene Nordlie.

– Vi er setter pris på at han bryr seg, og kanskje har han et poeng. Men langt mer alvorlig er fedmeepidemien som foregår innad i Tom Nordlie, advarer talsungdom for dagens unge, Mathias Skarbøvik (17).

Ungdommene likte ikke alt de så av Nordlies fysiske form i gymtimene.

– Når det gjelder dagens Tom Nordlie tror jeg det er viktig å være tydelig på at det å bevege seg fra fotballklubb til fotballklubb ikke er nok trening i seg selv. Det må en holdningsendring til, tror Skarbøvik.

Ernæringsekspert Monica Gundersen gir ungdommene full støtte.

– Vi har sett et forfall i Nordlies form de siste årene, og det nærmer seg amerikanske tilstander. Årsakene er mange og sammensatte, men jeg tror den viktigste er klærne: Man har få incentiver til å slanke seg når man bare går i joggebukse.