Sparer mange årsverk i vedlikehold.

– Det skal bli en sann fryd å slippe å starte hver arbeidsdag med å vaske bort sprittusj fra alle skiltene, sier skiltansvarlig i Brunkeberg, Øistein Strømstad.

Tettstedet Brunkeberg har fått dispensasjon fra Telemark fylkeskommune til å fjerne den første b-en i navnet. Det var hovedsakelig skiltansvarlig Strømstad som presset på for å få til en navneendring.

– Er du klar over hvor mange årsverk som har gått med på å fjerne skribleriene over den b-en? Kommunen har måttet punge ut både i form av overtid og utgifter til forskjellige rensemidler, forklarer Strømstad.

Det belastende navnet har ikke bare berørt Brunkeberg, men også alle nærliggende plasser.

– Alle skiltene som peker mot Brunkeberg får jo samme behandlingen av taggerne. Hvis det er dette folket vil ha, ja så skal de få det, konkluderer den skiltansvarlige.

En talsmann for taggerne i området er svært fornøyd med avgjørelsen.

– Dette bare viser at det nytter! Navnebyttet er eksempel det skrevne ordets kraft: Pennen er mektigere enn sverdet.

Utviklingen vil bli fulgt i spenning av Veivesenet som lenge har ivret for å bytte ut o-en i Norge med en ø.