(Foto: M.B. Haga/UD)
(Foto: M.B. Haga/UD)

– Handler om ytringsansvar.

Utenriksminister Børge Brende krever i dag at norsk presse lar være å publisere karikaturtegninger av Russlands president Valdmir Putin. Bakgrunnen er den fastlåste asylsituasjonen på Storskog.

– Det er avgjørende at vi roer det hele ned. I den russiske kulturen er det forbud mot kritikk av lederen. Det må vi respektere. Karikaturer av Putin kan være å helle bensin på bålet, sier Brende.

Han understreker at hvis man mobber Putin, mobber man også 143 millioner russere.

– Det handler om ytringsansvar. Dialog er det eneste verktøyet hvis man skal integrere Putin i regjeringssamarbeidet.

Brende får støtte av statsminister Erna Solberg, som mener sakens viktighet tilsier at man viser Russland respekt.

– Dette er saken som ettertiden vil måle oss på. Skal vi si til våre barnebarn at vi klarte å frakte flyktningene fort eller sakte ut av landet?

Dessuten krever Solberg at opposisjonen, Røde Kors og andre ideelle organisasjoner slutter å bråke. I alle fall nå, mens Putin hviler middag.

– Putin sover, Putin sover, i sitt lune Kreml, forklarte statsministeren. Og la til:

– Han er ikke farlig, bare vi går varlig. Det er forvørig ikke uvanlig å be Amnesty holde munn. Dette gjør regjeringer i våre naboland. F.eks. i Russland.