(foto: flickr.com/info-ntfk)
(foto: flickr.com/info-ntfk)

Planlegger angrep på partiledelsen i Sp.

Olje- og energiminister, Ola Borten Moe, uttalte i dag at han ønsker oljeboring i Lofoten.

– Vi vet at verden kommer til å være avhengig av fossile energikilder, også i fremtiden. Bl.a. trengs det enorme mengder for å drive den nye Dødsstjernen som jeg er i ferd med å utarbeide, utdyper Borten Moe overfor 5080.no.

Senterparti-politikeren forventer at Dødsstjernen vil være klar til bruk allerede til høsten.

– Planen er å iverksette det endelige angrepet på min egen partiledelse i valgkampinnspurten. De vil ha lite å stille opp med mot laserstrålen som jeg skal skyte inn i partikontoret for å få det til å eksplodere fra innsiden, ler Borten Moe.

Han understreker at det er fullstendig uaktelt å drive Dødsstjernen med fornybare energikilder.

– Keiseren føler at fornybare energikilder kan svekke hans omdømme som leder for den mørke siden. «Her på Dødsstjernen, her resirkulerer vi», du hører at det ikke klinger særlig godt.

Partileder Liv Signe Navarsete opplyser om at bygging av Dødsstjerner ikke støttes av noe landsmøtevedtak.

– Men vi skal ha rom for meningsbryting og sjofle angrep i partiet. Så lenge det er en åpen prosess, kan Ola angripe hvem han vil, selv om det vil bety slutten på partiet vårt.