(foto: flickr.com/elgatonegro)
(foto: flickr.com/elgatonegro)

Senterpartiet med viktig selvinnsikt.

Det vært hektisk møtevirksomhet i de høyere lag av Senterpartiet etter de siste ukers hendelser.

Partiet prøvde å melde seg inn i verdidebatten med blasfemi-paragrafen, men har nå kommet frem til at dette var en glipp, hevder en sentralt plassert kilde, som også er slektning av en tidligere Sp-leder.

– Det virker som om folk legger mindre vekt på verdien «respekt for religion», enn på «å ikke være en muslim«. Så her skøyt vi skivebom, sier vår anonyme kilde på klingende trøndersk.

Det fremkommer videre at partiet i fortsettelsen vil tilpasse sine offentlige opptredener i tråd med denne erkjennelsen.