Uansvarlig å streike mens folk er syke.

Det ble i går slått fast at sykepleiere er for viktige til at de kan oppnå en anstendig lønn og normale velferdsordninger. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm fulgte rådet fra NHO Service om avblåse sykepleierstreiken, og sende saken til tvungen lønnsnemd.

– Det hadde jo vært en god idé å gi skikkelig betaling til folk i slike betydningsfulle yrker, men sykepleierne er av en slik betydning at deres lønn og velferd må komme i andre rekke, sier Bjurstrøm.

Direktøren i NHO Service er glad for at Bjurstrøm tar grep i den pågående streiken, og kritiserer tidspunktet for sykepleierstreiken.

– Streik er et ok virkemiddel, men sykepleierne burde holdt seg for godt til å streike mens det fremdeles finnes mange syke og pleietrengende i dette landet, sier administrerende direktør for NHO Service Petter Furulund.

Furulund skulle gjerne sett at de streikende fikk sparken for manglende ansvarlighet, men innser at det ikke lar seg gjøre.

– Nei, det går nok ikke an å sparke sykepleierne – de er heldige. Det ville nemlig blitt totalt ulevelig her uten dem.

Følg 5080 på facebook og twitter.