(Foto: Helse Midt-Norge: Rikke Sjøberg)
(Foto: Helse Midt-Norge: Rikke Sjøberg)

– Selvbestemt abort kan ikke bare gjelde for kvinnen.

Under den betente stortingsdebatten i dag om fastlegers rett til å reservere seg mot henvisning til abort, har helseministeren forsøkt å manøvrere blant mange ulike interesser.

– Vi synes selv vi har landet på et fornuftig forslag som balanserer flere hensyn på en gang: Fastleger får ikke mulighet til å reservere seg, dersom fosteret selv ønsker en abort, sier Bent Høie til 5080.no.

Han avviser at dette forslaget er en innskrenking av kvinners rett til selvbestemt abort.

–  Kvinner vil fortsatt ha full anledning til å oppsøke lege og be om selvbestemt abort. Men det er ikke bare kvinner som skal ha rett til selvbestemt abort. Vi vil utvide retten til å omfatte også leger og fostre.

Det blir da opp til kvinnen, fastlegen og fosteret å avgjøre om kvinnen får gjennomføre selvbestemt abort. I de tilfellene hvor kvinnen og fosteret virkelig ønsker en abort, har fastlegen ingen rett til å reservere seg mot å henvise til en abortlege.

– Legen har da ingen rett til å nekte, men bare en mulighet til å late som han henviser til en abortlege.

Saken har splittet Høyre, men helseministeren sier at ingen partimedlemmer blir tvunget til å stemme mot sin samvittighet.

– Her er ingen partipisk. Høyre-representanter kan helt fint reservere seg mot å stemme for forslaget, så lenge de fremforhandler en ny regjeringsavtale med KrF.