1530518994_188941149a_bMinsker konflikten med mennesker.

Oslo Arbeiderparti vil hindre tiggere i å be om penger i sentrale deler av Oslo. Det kommer fram i et forslag som legges fram for bystyret torsdag kveld.

– Et totalforbud er ikke aktuelt. Vi ønsker å opprette egne tiggersoner i områdene Vestmarka, Nordmarka og Østmarka, sier Libe Rieber-Mohn til 5080.no.

Med Aps forslag vil tiggesonen sammenfalle med den allerede eksisterende ulvesonen.

– Dette er områder hvor det vil bli liten konflikt mellom tigging og privatboliger. Eller mellom tigging og mennsker, eller tigging og sau.

Ifølge Libe Rieber-Mohn, er det ikke aktuelt å flytte ulvebestanden for å minske konflikten mellom tiggere og ulv.

– Loven må være lik for alle. Vi kan ikke håndheve et regelverk som baserer seg på artsmessig tilhørighet.