(foto: flickr.com/wonderlane)

Like alternativ som utøvere av alternativ medisin.

Forskere ved SINTEF Helse i Trondheim presenterte i dag resultatene fra et forskningsprosjekt rettet mot alternative behandlinger, og resutatene er entydige.

– Alternative behandligsformer skiller seg sterkt fra skolemedisinen. Det er godt belegg for å hevde at alternativ medisin er alternativ, sier forsker Olav Håkonsen til 5080.no.

Rapporten viser at det ikke bare er den alternative behandlingen som er alternativ.

– Utøvere av alternativ medisin er også høyst alternative, både når det gjelder hårfrisyrer, innredning av stuen og valg av navn til barna.

Nyheten har blitt svært godt mottatt i det alternative miljøet:

– Dette beviser at alternativ behandling også er mulig å dokumentere vitenskapelig, jubler redaktør i det alternative Magasinet Visjon, Eirik Solum.

Som en konsekvens av forskningen vil Alternativt Nettverk nå merke alle sine produkter «Vitenskapelig».

– Dette viser hvordan vi som driver med alternativ medisin kan bidra til den etablerte medisinen: Vi gir dem noe å forske på. Men jeg vil understreke at det er lenge før vi kan bevise skolemedisinen alternativt.