Sjekk 5080s Faktasjekks vurdering av faktasjekk.no.

I en SMS-utveksling mellom Anders Nyland, redaktøren for avisen BA, og en journalist i samme avis, skriver Nyland at Bergens Tidenes faktasjekk.no «bare driver med flisespikkeri». Stemmer dette?

Når 5080.no tar kontakt med Anders Nyland, modererer han sin uttalelser til: «Faktasjekk driver NESTEN bare med flisespikkeri».

Ifølge ordbok.no, som er utgitt av Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet i 2010, betyr «flisespikkeri»: «Detaljpirk, hårkløveri». Søket ble gjennomført to ganger. Første søk ble gjort 16. august 2011, kl 14.04, med nettleseren Firefox 5.0.1, fra en stasjonær iMac 11,3 med nettleverandøren Ventelo. Andre søk foregikk kl 14.08, 16. august 2011 med nettleseren Internett Explorer 9 fra en bærbar Acer Aspire 5745DG-5464G med nettleverandør Telenor, som er den vanligste nettleverandøren som ordbok.nos lesere benytter seg av, ifølge tall fra ordbok.nos analyseprogram Google Analytics. Begge søkene ga samme resultat.

I løpet av 2011 har faktasjekk.no publisert 5 artikler. Dette bekreftes av faktasjekk.no selv i en e-post til 5080.nos faktasjekk: «Ja, det stemmer at vi har publisert 5 artikler i 2011. Dere har jo sjekket dette selv, tydeligvis med to forskjellige maskiner og nettlesere og allting. Dere kan slutte å ringe redaktøren vår, det holder lenge med svaret i denne e-posten».

Artikkel 1
Den første saken ble første gang publisert kl 15.21, 12. august 2011, og tar for seg FrP-medlem Petter Klinge Tvedts påstand om at «ingen klager på reklamefinansierte busskur i Trondheim og Stavanger». Påstanden, som fremkommer på politikerens blogg, blir grundig behandlet i artikkelen, og artikkelforfatteren, Christian Lura, påpeker at det er vanskelig å verifisere en påstand om at «ingen» klager. Han skriver i 6. avsnitt:

«Stavanger og Trondheim hadde til sammen 288.440 innbyggere ved årsskiftet. Det er statistisk utenkelig at det ikke rundt et kafebord, et kjøkkenbord eller i en badstu er blitt ytret en eneste klage om reklamebannere i de to byene.»

Likevel må faktasjekk.no gi Tvedt rett i at det ikke er registrert noen offentlige klager på busskurene, og konkluderer derfor med at påstanden er «delvis sann».

En slik analyse må kunne sies å være flisespikkeri. Når du konkluderer med at Tvedts påstand bare er «delvis sann» fordi han ikke har oversikt over alle kafediskusjoner i Stavanger og Trondheim, har man hengt seg opp i en uvesentlig detalj som ikke har noe med budskapet til Tvedt å gjøre.

For å kontrollere at vår vurdering er korrekt, har vi gjennomført en stikkprøve og ringt til et tilfeldig nummer i Norge:

Faktasjekk 1 by 5080 Faktasjekk

Artikkel 2
Den andre saken til faktasjekk.no i år ble publisert kl 12.11, 13. august 2011. Påstanden som her er under lupen, fremkommer på Høyres egne nettsider, og tar for seg midtdelere på norske veier. Høyre påstår at midtdelere kan spare 70-80 liv hvert år. Ifølge faktasjekk endret Høyre formuleringen til at midtdelere kan «redusere tallet på drepte og hardt skadde med mellom 70 og 80 hvert eneste år».

For faktasjekk.no var imidlertid ikke dette nok, siden den opprinnelige påstanden var gal. Selv anslår faktasjekk at midtdelere kan føre til «28 færre drepte og 65 færre hardt skadde».

Dette må anses for å være flisespikkeri, siden midtdelere faktisk kan redde mange liv, og Høyre modererte seg i løpet av arbeidet med artikkelen. Artikkelen kan også ansees som detaljpirk og hårkløveri som, ifølge ordbok.no 2010, er ensbetydende med flisespikkeri.

For å kontrollere at vår vurdering er korrekt, har vi gjennomført en stikkprøve og ringt til et tilfeldig nummer i Norge:

Faktasjekk 2 by 5080 Faktasjekk

Artikkel 3
Tredje artikkel, publisert kl 9.36, 14. august 2011, tar for seg nok et blogginnlegg fra en ukjent politiker. FrPs Tord Lien hevder 21% av norske gutter ikke kan lese etter endt skolegang. Ifølge PISA-undersøkelsen er 21% av norske gutter på det laveste nivået av lesekomptetanse, men undersøkelsen sier ikke noe om de kan lese eller ikke. Siden det ikke presiseres hva som menes med å «kunne lese», konkluderer faktasjekk med at påstanden er «på tynn is».

Dette er en grei presisering av hva PISA-tallene egentlig sier, men siden saken handler om at norske gutter sliter på skolen, må artikkelen i beste fall ansees for å være lite vesentlig i debatten.

For å kontrollere at vår vurdering er korrekt, har vi gjennomført en stikkprøve og ringt til et tilfeldig nummer i Norge:

Faktasjekk 3 by 5080 Faktasjekk

Artikkel 4
Fjerde artikkel, publisert kl 09.32, 15. august 2011, tar faktisk for seg et blogginnlegg fra en ukjent politiker! Aps Gunn Karin Gjul hevder at andelen som tar ut pappapaperm har økt fra 900 til 40 000.

Faktasjekk mener det opprinnelige tallet var noe høyere enn 900, og at dagens tall er på 45 148. På bakgrunn av dette konkluderes det med at Gjuls påstand er «feil».

Hvis ikke dette er flisespikkeri, er ingenting flisespikkeri. Eller hårkløveri eller detaljpirk. Gjuls poeng står fortsatt ved lag, men hennes bruk av runde tall i et blogginnlegg blir slått kraftig ned på.

For å kontrollere at vår vurdering er korrekt, har vi gjennomført en stikkprøve og ringt til et tilfeldig nummer i Norge:

Faktasjekk 4 by 5080 Faktasjekk

Artikkel 5
Årets, til nå, siste artikkel ble publisert kl 06.31, 16. august 2011. Denne artikkelen tar for seg FrP i Bergens boligskattkalkulator på Facebook, som regner ut hvor stor økningen i boligskatten blir for deg hvis de rød-grønne kommer til makten. Faktasjekk.no påpeker at disse tallene ikke er mulig å si noe endelig om ennå, noe vi forsåvidt kan si oss enige i.

Med andre ord: Ikke særlig flisespikkete av faktasjekk.no.

For å kontrollere at vår vurdering er korrekt, har vi gjennomført en stikkprøve og ringt til et tilfeldig nummer i Norge:

Faktasjekk 5 by 5080 Faktasjekk

PÅSTANDEN:
«Faktasjekk.no driver bare med flisespikkeri»

VÅR KONKLUSJON:
Faktasjekk.no bedriver ikke BARE flisespikkeri. Den siste artikkelen kan ikke karakteriseres som flisespikkeri, og artikkel 3 er helt på grensen. Påstanden er feil.