(foto: flickr.com//kristeligfolkeparti)
(foto: flickr.com//kristeligfolkeparti)

Lang tradisjon som det tar år å sette seg inn i.

For innbyggere i Norge er det viktig å ha kjennskap til den kristne tro og kultur. Derfor ønsker vi velkommen bestemmelsen om at Religion-, livssyn- og etikkfaget (RLE) skal skifte navn til Kristendom, religion, livsyn og etikk (KRLE), og at andelen kristendomsundervisning øker i grunnskolen.

Det er viktig at kunnskap om kristendom ikke går tapt. Hvordan skal ellers den oppvoksende generasjon forstå grunnlaget for politikken til KrF? Vi kan i verste fall ende opp med at mange tror KrF er motstandere av en ny ekteskapslov fordi partiet vil verne om familien. Bare med kjennskap til kristen lære og kultur, vil man kunne forstå at KrF egentlig ikke liker homofile fordi det står noe om dem i bibelen.

Ved første øyekast kan man få inntrykk av at partiet har politiske argumenter for sin holdning til abort, pappaperm, homofil adopsjon, eggdonasjon, alkohol og søndagsåpne butikker. Men partiets politikk bygger på en flere 1000 år gammel tradisjon som det tar mange år å sette seg inn i. Innsikt i denne tradisjonen er helt avgjørende for å kunne se den røde tråden i KrFs politikk: Bibelen.

Til og med KrFs argumentasjon for KRLE, blir vanskelig å forstå hvis man ikke vet hva som ligger mellom linjene.

Til Aftenposten, sier nestleder Dagrun Eriksen at «Det handler ikke om trosopplæring, men kunnskap om hvorfor vi har fridager, om språket vårt». Alle som har god kunnskap om kristen kulturarv skjønner at dette betyr: «Det handler om at alle bør være kristne, om kunnskap om hvorfor kirkeklokkene lager ulyder på fridagene, om hvorfor «homo» er et skjellsord i dag.»