(flickr.com/gwilmore)

(flickr.com/kristiand)Gir sårt tiltrengt forutsigbarhet for næringen.

Da verdens ledere i går kom til enighet om en klimaavtale, var det mange som trakk et lettelsens sukk. Blant dem var den utsatte næringen av fyllepenn- og blekkprodusenter.

Valget av USAs president Barack Obama i år gav nytt håp til bedrifter som har gått gjennom noen magre år under George W. Bush regjeringstid. Etterspørselen etter blekk og fyllepenner falt dramatisk i denne perioden, og fyllepennkonglomerater over hele verden måtte gjennomføre store personalkutt.

Den mektige blekklobbyen gjorde et formidabelt stykke arbeid det siste døgnet i København, og var en avgjørende faktor for at det i det hele tatt ble skrevet under på noe. Lobbyen klarte å formidle at det viktigste var at man skrev under på noe, mer enn at man var blitt enige om noe av betydning.

Skal man bevare industrien i fremtiden er dette kanskje den rette linjen å legge seg på: Avtaler med mange underskrifter fremfor avtaler med mye innhold. De hyppige klimamøtene som det nå legges opp til, vil gi næringen sårt tiltrengt forutsigbarhet. Dette er viktig for at Parker-penner skal fortsette å ha en plass blant konfirmasjonsgavene.

Nå skal det sies at det finnes elementer som minner om forpliktelser i avtalen, men som blekklobbyen så elegant uttykket det i en pressemelding: ”Disse kan lett strykes med et pennestrøk”.