På grunn av en kommentar under saken: ”- Tallulah er MITT navn, sier hore”, har vi valgt å ansette en etikkredaktør. Etikk er noe vi i 5080 setter veldig høyt.

Svein Kjørsvik har tidligere jobbet med etiske spørsmål på handelshøyskolen BI. Han har særlig konsentrert seg om etisk bevissthet som en økonomisk grunnverdi. Kjørsvik videreutviklet sine teser mens han var Senior Director of Moral Affairs i Bank of America. Sammen med banken utviklet en han businessmodell hvor etikken var den viktigste forutsetningen for økonomisk vekst. Slagordet for bedriften ble: ”Morals before money”.

Da børsen begynte å falle, var dessverre Kjørsvik den første som mistet jobben. Det er vi glade for, for nå har han jobb her hos oss.