Ulltveit-Moe peker på at hans egne millarder er godt integrert i norske skattesmutthull. (foto: flickr.com/zero_org)

– Milliardærer må integreres i det norske samfunnet.

Nye tall fra SSB viser at norske millardærers syting over utlendinger går i underskudd på troverdighet om man tar betraktning deres formuer.

– Dess flere milliarder man er god for, dess mindre troverdig virker deres ønske om å redde velferdsstaten, forteller Stine Strand ved SSB.

Hun hevder tallene knuser myten om at Jens Ulltveit-Moe – som er god for 4 milliarder –  bryr seg om samfunnet rundt seg.

– Målt per innbygger er faktisk millardærer den gruppen som holder tilbake flest millarder fra fellesskapet.

Strand tror millardærer ikke forstår den norske samfunnsmodellen, og mener tiltak må iverksettes for å bedre integrere denne spesielle gruppen.

Ulltveit-Moe synes ikke at hans milliarder diskrediterer hans argumenter:

– Å blande mine milliarder inn i en debatt om utlendingenes millarderer, henger ikke på greip. Mine milliarder er tuftet på rotnorske verdier – dvs. svenske fremmedarbeidere.