(Foto: flickr.com/Terry Dennis)
(Foto: flickr.com/Terry Dennis)

Unngå helvetesilden!

Alle vil vel komme til himmelen, men hvordan gjør man det? Her er ti råd fra skaperen selv, til hvordan du kan unngå evig pinsel:

1. Du skal ikke ha andre guder enn meg (Gud, red.anm).

2. Du skal ikke misbruke Guds navn.

3. Du skal holde hviledagen hellig.

4. Du skal hedre din far og din mor.

5. Du skal ikke slå i hjel.

6. Du skal ikke bryte ekteskapet.

7. Du skal ikke stjele.

8. Du skal ikke tale usant om din neste.

9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom.

10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

Kilde: Gud