Eksempler på hva som kan være farlig å spekulere om. (foto: flickr.com/wstryder)

– Men dette er bare spekulasjoner.

En erfaren svensk ekspert på ekspertspekulajsoner, advarer nå mot ekspertspekulasjoner.

– Det er klart at det kan være slik at spekulasjoner om ting som kan være farlig, kan være farlige i seg selv. Men dette er bare spekulasjoner, sier Lars B. Johansson til 5080.no.

Johansson vil ikke spekulere for mye i hva slags farlige ting spekulasjoner om farlige ting kan føre til, men sier at det kan f.eks. være farlig for små barn og eldre mennesker.

– Vi vet at små barn og eldre er generelt lettskremte. Blir de unødvendig skremt, kan dette føre til ugjennomtenkte handlinger, eller svekket immunsforsvar. Men det kan også gå bra.

Johansson tror også at slike spekulasjoner kan være med på å trigge andre spekulasjoner som kan være enda farligere, og viser til at det har vært spekulert fram mange eksempler på dette.

– I noen tilfeller kan det også være at journalisten har spekulert på forhånd, og fremsier en hypotetisk problemstilling som eksperten bare bekrefter som en mulighet, men at det fremstår som om eksperten spekulerer selv. Det kan selvsagt skje.

Ekspert på ekspertspekulasjoner, Ingrid Njøten ved NTNU, er skeptisk til Johanssons uttalelser.

– Dette høres litt spekulativt ut, men det kan selvfølgelig stemme, uten at jeg vil spekulere for mye om akkurat det.