(ill: Wikipedia)
(ill: Wikipedia)

5080posten, 19. januar 1710.

Er Norge i færd med at blive Vesle-Bloksbærg?

Vor ærede Konge har varslet en indstramning overfor hækserne, hvilket er blivet fulgd op af det Kongelige Hæksedirektorat, og saaledes ogsaa Hæksenemden.

Fra og med et snes dage efter vaarjevndøgn vil alle amtmenn i dette land maatte granske gamle koners underliv for at fastslaa om de er hækser eller ei.

Det viser sig nemligt at de gamle metode, som bl. a. innebar at telle vorter i gamle koners ansikte eller antal børn i ovnen, ikke er presis nok for at fastslaa om konerne virkelig er hækser.

– Vi gjør dette for at forsvare baalfritaksinstituttet. Paa denne maade vil dem som har krav paa at ikke blive brente virkelig faa hjælp, siger leder for den Kongelige Hæksenemd Christopher Skjæggestad.

I de siste dage har vor ærede Konge maattet taale mye kritik for sin politik mot hækserne.

– Provinsen Norge er i færd med at blive en fristad for hækserne, sa oppotitionsleder Andreas Schjeldrup til 5080posten for nogle maaneder siden.

Den mæktige godseier Schjeldrup kalte saagar Norge for et Vesle-Bloksbærg, og pekte paa den store strøm af hækser som har indvandret til Norge.

Schjeldrup er imidlertid ikke tilgjængelig for kommentar til de siste anordninger, eftersom han just i gaar bleve hængd paa torvplatsen til almenn forlystelse.

Mange deler likevel Schjeldrups skepsis, og flere har paastaaet at Danmark-Norge har de mest liberale hækselover i Europa. Nogle har derfor krevet indføring af forbud mot sopelime slik at hækserne ikke kan praktisere sin onde livsstil.

Talskvinde for de gamle koner i Bjørgvin, Madame Felle, mener regjeringens forordninger gaaer for langt.

– Dette minner mer og mer om en negerjakt. Det er klart at vi maa ta et oppgjør med de virkelige hækserne, men det maa da ga an at være en gammel kone i dette landet, freser hun.

Vor ærede H. M. Konge, som har faaet sin rettmessige makt fra Gud selv, virker likevel at være urokkelig i spørsmaalet. Alle som har mælet motstand har enten blivet hængd eller faaet sin tunge skaaret af, og nogle har saagar blivet spent for plogen.

– Det handler om at sende et tydeligt signal til Bloksbærg. Vi vil ikke ha mere hækser i vort land, sagde hans sændebud nyligt.

Han understreket ogsaa at vore præster og proster har slaaet fast at der er fullstendigt trygt for gamle koner at oppholde sig i Bloksbærg.