IKKE SIVILISERT: Lite tyder på Roskildefolket kunne lese og skrive, men det er funnet flere fotografier i området. (foto:flickr.com/wouterkiel)ystisk ganglag.

Denne artikkelen blir første gang publisert 23. oktober 2511

Mystisk ganglag.

Arkeologer har funnet rester av en mystisk nomadekultur utenfor den danske hovedstaden Roskilde.

– De bodde sannsynligvis i svært primitive telt. Vi har blant annet funnet rester av store hvite teltduker som ikke ser ut til å ha fungert som annet enn tak, sier arkeolog Brian Elkjær til 5080.no.

De rundt 100 000 kvinner og menn som befolket Roskilde-sletten livnærte seg i all hovedsak på et brygg de kalte «Tuborg».

– Mye tyder på at de ruset seg på Tuborg for å komme i kontakt med gudene, som ble tilbedt foran et stort oransje alter midt på sletten.

Det finnes ingen bevis for at Roskildefolket oppholdt seg i området på vinterstid. Utpå høsten kan de ha trukket mot varmere strøk slik vi vet trekkfugler gjør i dag.

– Jeg tror vi har funnet spor etter en mektig sivilisasjon. De var nok ikke like sofistikerte som «Moldefolket» som også møttes hver sommer, og heller ikke like blærete som «Øya-folket» som holdt til utenfor Oslo, resonnerer Elkjær.

Funn tyder også på en viss form for handelsvirksomhet med Danmarks tidligere hovedstad, København, som i dag ligger under vann. Blant de mest oppsiktsvekkende funnene er imidlertid sporene av Roskildefolkets karakteristiske gange.

– De gikk svært skevt. Min teori er at dette er grunnen til at de døde ut: De ser alle ut til å ha lidd av en alvorlig hoftesykdom.