(foto: flickr.com/myeye)

– Finanskriser beste medisin mot finanskriser.

Verden slikker sine sår etter den omfattende finanskrisen som startet våren 2008. Blant dem som er glade for at det hele er over, er professor i økonomi ved Handelshøgskolen i Bergen, Stian Petersen.

– Finanskriser er fæle ting. De skaper sosial nød, stopper opp utviklingen i samfunnet og koster fellesskapet massevis av penger, sier professoren.

Ifølge Petersen var den viktigste årsaken til at verden kom seg ut av finanskrisen, at verden gikk gjennom en finanskrise.

– Finanskriser er den beste medisin mot finanskriser. Finanskriser rensker bort alle årsaker til finanskriser. F. eks. hadde Island problemer med at bankene blåste opp likviditeten, et problem som forsvant da Island fikk regjeringskrise, milliardgjeld og massearbeidsløshet, forklarer han.

Professoren viser til at kunnskapen om krisens gode virkninger er en urgammel innsikt:

– Kineserne har jo samme tegn for krise som for mulighet. De forstår at det som bryter oss ned, skal bygge oss opp igjen, for så å bryte oss ned igjen. Det er noe i at det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere, idet det dreper deg.

Petersens modeller viser at finanskriser løser alle problemer med finanskriser.

– Hvis vi virkelig vil unngå finanskriser i fremtiden, bør vi åpne opp for finanskriser. Eller sagt på en annen måte: Hvis vi aldri vil oppleve dette igjen, må vi oppleve dette igjen.

FOKUS PÅ FINANS: Det er finansuke på 5080.no. Hver dag denne uken vil vi publisere artikler om finansverden.